N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา > พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ
รับผิดชอบในการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ นำรถเข้าศูนย์บริการ และให้การบริการขับรถยนต์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร้องขอ เพื่อให้ไปถึงจุดหมายที่ถูกต้อง ทันเวลาและปลอดภัย

สวัสดิการ
 
***ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท***
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
- ค่าเล่าเรียนบุตร
 
- เครื่องแบบพนักงาน
 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
 
-ฌาปนกิจสงเคราะห์
 
- รางวัลอายุงาน
 
- เบี้ยขยัน
 
- ประกันอุบัติเหตุ
 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 
- โบนัสประจำปี ฯลฯ
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
 
999 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
 
อัตรา
 
2 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร

มีที่พักในเขตอำเภอนิคมพัฒนา หรือ พัทยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

มีความรู้ด้านการขับรถรับส่งผู้บริหารและรู้จักเส้นทางดี อย่างน้อย  …1……..   ปี

สมัครงานนี้
ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
ประวัติย่อ : .PDF file
 

สามารถสอบถามข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @sjn9630y
ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.