N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- ชาย / หญิง อายุ 25 - 30 ปี - ป.ตรี ด้านบริหารการจัดการ , การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - ใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics Ax ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ
 
***ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท***
 
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
- ค่าเล่าเรียนบุตร
 
- เครื่องแบบพนักงาน
 
- ตรวจสุขภาพประจำปี
 
-ฌาปนกิจสงเคราะห์
 
- รางวัลอายุงาน
 
- เบี้ยขยัน
 
- ประกันอุบัติเหตุ
 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 
- โบนัสประจำปี ฯลฯ
สมัครงานนี้
ชื่อ - นามสกุล :
อีเมล์ :
ประวัติย่อ : .PDF file
 

สามารถสอบถามข่อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ID Line : @sjn9630y
ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.