N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ข่าวสาร > งานแสดงสินค้า “Beijing Essen Welding & Cutting Fair” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

งานแสดงสินค้า “Beijing Essen Welding & Cutting Fair” ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด  ได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า  “Beijing Essen Welding & Cutting Fair”  ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
เมื่อวันที่ 14-17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 40,000 คน   
จากทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย ซึ่งในงานนี้ เอ็น.ซี.อาร์. ได้นำสินค้าเกี่ยวกับสายยางเชื่อม-ตัดด้วยแก๊สมาจัดแสดงให้ได้ชม ถึงจุดเด่น ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทย (มอก. 1062-2534) และมาตรฐานสากล ISO 3821 ซึ่งลูกค้าจำนวนมากให้การตอบรับเป็นอย่างดี
 
และทางบริษัทฯมีแผนจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในปีหน้า ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

 

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.