N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ข่าวสาร > NCR อาสากล้าทำดี บริจาคโลหิตฯ

NCR อาสากล้าทำดี บริจาคโลหิตฯ

        เมื่อวันที่ 25 มกราคม และวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ทาง N.C.R.Rubber Industry ส่วนงานฝ่ายผลิต จ.ระยอง ได้จัดกิจกรรม CSR โครงการ “NCR อาสากล้าทำดี บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์” ณ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลระยอง  ซึ่งมีตัวแทนผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ร่วมมือร่วมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตกันอย่างพร้อมหน้าเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา.
 
"NCR ... เราเรียนรู้ที่จะให้"
 
 
 
 
ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.