N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.

NCR IN A RALLY OF LEBANON 37th (2014)

                        "Rall Of Lebanon ครั้งที่37 ประจำปี 2014"

                    Rally Of Lebanon (ROL) ในปี 2014 ลูกค้าได้สนับสนุนสินค้าสายน้ำมัน NCR ของบริษัทปัจจุบันก็ยังคงใช้งานอยู่และได้แต่งรถสำหรับแข่งใน Rally Of Lebanon โดยการแข่งรถจะมีทุกปีโดยปี 2014 เป็นการจัดแข่งขันในครั้งที่37แล้วอีกด้วย

    

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.