N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > สื่อประชาสัมพันธ์ > วิดิโอแนะนำสินค้า - สายน้ำมันจุ่มแช่แก๊สโซฮอล์ (R10)

วิดิโอแนะนำสินค้า - สายน้ำมันจุ่มแช่แก๊สโซฮอล์ (R10)

          สำหรับสินค้าของ NCR ที่ได้รับการนิยมและมาแรงในขณะคงจะเป็นในส่วนของสายน้ำมันจุ่มแช่แก๊สโซฮอล์R10 ตัวนี้เลย

ที่มีความสามารถทนทานต่อน้ำมันทุกประเภทรวมไปถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซลอีกด้วย

 

 

 

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.