ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด


N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.

เอ็นซีอาร์ คือหนึ่งในบริษัทชั้นนำของประเทศ ดำเนินธุรกิจด้านการผลิต จำหน่าย ปลีก-ส่ง และส่งออก ผลิตภัณฑ์จากยาง ซึ่งรวมถึงสายยาง และท่อยางใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ การขนส่ง การเกษตร ชลประทาน การก่อสร้าง และ OEM เป็นต้น