ตำแหน่งหัวหน้าแผนกคลังสินค้าและจัดส่ง

หน้าที่งาน :

- กำกับดูแลการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ

- ควบคุมสต๊อคสินค้าในคลังสินค้า

- วางแผนงานด้านบริหารคลังสินค้า และจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ

- สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าในงานบริการ

- ปรับปรุงวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติ :

- ชาย / หญิง อายุ 30-40  ปี 

- ปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารงานคลังสินค้า และด้านจัดส่งสินค้า

- มีความรูและประสบการณ์การบริหารจัดการเรื่องของพื้นที่,การลดต้นทุน

- มีความรู้ด้าน Supply Chain

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี,คิดบวก,รักงานด้านบริการ,สุขภาพแข็งแรง

- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word . Excel , Power Point

- มีประสบการด้านการจัดการคลังสินค้า และด้านการจัดส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

อัตรา :

1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงานระยอง)

999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนำคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ :

- สอบถามเพิ่มเติม

 

ติดต่อ :

คุณสุรภาภร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนำคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

โทร. 038-606000-7 ต่อ 106

Email: sarupaporn@ncr-rubber.com