เจ้าหน้าที่ขายประจำร้าน

หน้าที่งาน :

- บริหารยอดขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย

- สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต

 

คุณสมบัติ

ชาย อายุ 25 - 35  ปี

วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี

มีประสบการณ์ 3-5 ปี ด้านการขาย

มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 

 

อัตรา :

1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- รางวัลอายุงาน

- ค่าเล่าเรียนบุตร

- พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

 

ติดต่อ :

คุณอังคณา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

โทร. 0-2622-6992-6 ต่อ 157

Email: angkana@ncr-rubber.com