N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ท่อยางสำหรับยานยนต์

ท่อยางสำหรับยานยนต์

สายหม้อน้ำร้อน

ใช้ติดตั้งชุดหม้อต้มในระบบหล่อเย็นของรถยนต์ที่ใช้ CNG/LPG

สายแอร์รถยนต์ - NT type สำหรับ R134a

ใช้ส่งผ่านน้ำยาทำความเย็น R-134a สำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์

สาย CNG/LPG

สำหรับส่งผ่านก๊าซธรรมชาติ (CNG / NGV) หรือก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในรถยนต์

สายน้ำมัน R6

ใช้เป็นท่อส่งผ่านน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ รถบรรทุก เครื่องยนต์ในเรือ และงานซ่อมบำรุงทั่วไป สามารถใช้ได้กับน้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล


สายน้ำมัน R7 - Gasohol E20/E85

ใช้เป็นท่อส่งผ่านน้ำมันเชื้อเพลิงจากภายนอกถังน้ำมันไปสู่เครื่องยนต์ ทนต่อความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์ สามารถใช้ได้กับ ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ E10 E20 E85 น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล

สายน้ำมัน R9 สำหรับหัวฉีดเครื่องยนต์

ใช้เป็นท่อส่งผ่านน้ำมันเชื้อเพลิงจากถังน้ำมันไปสู่หัวฉีดเครื่องยนต์ ทนต่อความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์ สามารถใช้ได้กับไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ E10/E20/E85 น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล

สายน้ำมัน R10 สำหรับจุ่มแช่

ใช้เป็นท่อส่งผ่านน้ำมันแบบจุ่มแช่ในถัง คุณสมบัติพิเศษทนต่อความร้อนภายในห้องเครื่องยนต์ สามารถใช้ได้กับไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ E10/E20/E85 น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล

สายแอร์รถยนต์ - สำหรับ R12

ใช้ส่งผ่านน้ำยาทำความเย็น R12 สำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์


BRAKE HOSE - AIR BRAKE HOSE

ใช้กับระบบเบรคลมของยานยนต์

BRAKE HOSE - VACUUM BRAKE HOSE

ใช้กับระบบแวคคัมลมเบรคของยานยนต์

WINDSHIELD WASHER TUBING

ใช้ในระบบน้ำล้างกระจกของยานยนต์


ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.