N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ข่าวสาร > สายก๊าซหุงต้ม NCR พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สายก๊าซหุงต้ม NCR พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสายก๊าซหุงต้ม มาตรฐาน มอก. พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อตอกย้ำนโยบายด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals (SDGs)) ด้านการบริโภคและผลิตอย่างยั่งยืน (Responsible consumption and production) ซึ่งส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเปลี่ยนวิธีในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคและผลิต

 

          ทั้งนี้เอ็นซีอาร์ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการมาโดยตลอด และจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสืบไป

 

          สำหรับท่านที่สนใจสินค้าดังกล่าว สามารถสั่งซื้อผ่านทาง www.ncrhose.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วไป

 

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.