N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ข่าวสาร > NCR 60 ปี เพื่อฮีโร่ไทย สู้โควิด

NCR 60 ปี เพื่อฮีโร่ไทย สู้โควิด

       เนื่องในโอกาสครบรอบ 60ปีของบริษัทฯ ตัวแทนกลุ่มผู้บริหารและพนักงานบริษัท N.C.R. Rubber Industry ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งจัดซื้อจากทุนทรัพย์ที่ได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน NCR ส่วนงานฝ่ายผลิต จังหวัดระยอง ให้แก่ “มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์” อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุในพื้นที่ อีกทั้งได้มอบอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19ให้แก่ “สถานีอนามัยบ้านหนองบอน” อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อใช้ประโยชน์ในหน่วยงานและชุมชนต่อสู้กับโควิด-19ต่อไป เมื่อวันที่ 12พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา.

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.