N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ข่าวสาร > NCR แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

NCR แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

       เมื่อวันที่ 14พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 100ถุง ถุงละ 5กิโลกรัม มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก อันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.