N.C.R. Rubber Industry Co., Ltd.
หน้าแรก > ข่าวสาร > NCR จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

NCR จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

       ตามที่ทาง NCR Rubber Industry ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อตอบแทนสังคมแก่ชุมชนรอบพื้นที่โรงงานใน จ.ระยอง ตามแนวคิด #NCR60ปีกับ6ชุมชน

เมื่อช่วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา กับชุมชนโรงเรียนวัดซากผักกูด กลุ่ม NCR จิตอาสานำโดยพนักงาน NCR ส่วนงานฝ่ายบุคคลและฝ่ายการผลิต จ.ระยอง ได้ร่วมแรงแปรงสีกับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดซากผักกูด ทำความสะอาดและทาสีใหม่บริเวณลานหน้าอาคารเรียนจนสวยงาม

 

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทร : (66) 0-2622-6992~6 #199

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.