Sale Administrative Officer

หน้าที่งาน :

- สนับสนุนงานขายของลูกค้าโดยการติดตามยอดขายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

- จัดทำเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย

 

คุณสมบัติ :

- เพศ หญิง อายุ 30 - 35 ปี

- จบป.ตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Pivot table, VLOOKUP, ERP  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

อัตรา :

1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- รางวัลอายุงาน

- ค่าเล่าเรียนบุตร

- พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

 

ติดต่อ :

คุณอังคณา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

โทร. 0-2622-6992-6 ต่อ 157

Email: angkana@ncr-rubber.com