Senior Online Marketing

หน้าที่งาน :

- ดูแลรับผิดชอบการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัททุก platform

- นำเสนอและดำเนินงานแคมเปญทางการตลาดออนไลน์เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าออนไลน์ให้ได้ตามเป้าหมาย

- ดูแลรับผิดชอบงานบริหารและปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์สินค้าและแบรนด์โดยใช้เครื่องมือ Google Ads และ SEO

- ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ Digital Marketing ในกิจกรรมหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับฝ่ายขายที่เกี่ยวข้อง และสรุปรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา

 

 

คุณสมบัติ :

- ชาย / หญิง อายุ 25 - 35  ปี

- ปริญญาตรี  สาขา บริหารธุรกิจการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้าน Online Marketing ,Web Marketing และ SEO 

- Toeic Score 550 คะแนนขึ้นไป

 

 

อัตรา :

1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- รางวัลอายุงาน

- ค่าเล่าเรียนบุตร

- พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

 

ติดต่อ :

คุณปวีณา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

โทร. 0-2622-6992-6 ต่อ 158

Email: paweena@ncr-rubber.com