ประวัติความเป็นมา

2503 : เริ่มธุรกิจในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นำเจริญกรุงเทพ" โดยมีคุณเจริญชัย บุญบรรดารสุข เป็นผู้ก่อตั้ง

2505 : เปิดโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัดสมุทรปราการ

2520 : เริ่มส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ โดยส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และเยอรมนี

2528 : เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นรูปแบบบริษัท ในนาม "บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด"
         และย้ายโรงงานมาที่ ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ 

2540 : ร่วมลงทุนกับ บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชัน จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และร่วมก่อตั้ง บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ จำกัด ที่จังหวัดระยอง

2542 : ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา

2543 : ได้ใบรับรอง Thailand's Brand Certification จากกระทรวงพาณิชย์

2547 : เปิดโรงงานแห่งที่ 3 ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 58 ผู้ประกอบการดีเด่น จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

2548 : ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ 5ส" ระดับประเทศ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
         ได้รับใบรับรอง "การควบคุมคุณภาพ" จากบริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

2549 : เริ่มโครงการ "การบำรุงรักษาแบบทวีผล" โดยทุกคนมีส่วนร่วม (TPM: Total Productive Management)

2555 : ได้รับรางวัล "Thailand LEAN Award" ชนะเลิศรางวัลที่ 2

2557 : ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา

2558 : ได้รับรางวัล "Thailand Trust Mark" จากกระทรวงพาณิชย์

2560 : ได้รับรางวัล ''STEM Workforce Towards Thailand 4.0'' จากกระทรวงแรงงาน
         ได้ใบรับรอง ''Green Industry'' อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2561 : ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ IATF 16949:2016 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
         ได้รับรางวัล ''3Rs Award'' รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงาน ตามหลัก 3Rs (Reuse, Reduce และ Recycle) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2562 : ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา

2563 : เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้ง บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

2565 : ก่อตั้ง บริษัท บริดจสโตน เอ็นซีอาร์ แอสเซท โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
         ได้ใบรับรอง ''Green Industry'' อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม และส่งออกสินค้าไปยัง 73 ประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก