วิสัยทัศน์ 2025

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท่อยาง มุ่งสู่ยอดขายเท่าตัวภายในปี 2025 พร้อมเสนอและสนับสนุนเพื่อนธุรกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจ

*อ้างอิงปี 2020