พันธกิจ

NCR Company profile

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบริษัท เวอร์ชั่นภาษาไทย 

NCR Company Profile Summary English Version 

NCR Company Profile Summary Japanese Version 

NCR Company Profile Summary Chinese Version