พันธกิจ

NCR Company profile

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลบริษัท เวอร์ชั่นภาษาไทย 

NCR Company profile summary English Version 

NCR Company profile summary Japanese Version 

NCR Company profile summary Chinese Version