รางวัลแห่งคุณภาพ

2565: ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยสถาบัน SGS / UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
        ได้ใบรับรอง "Green Industry" อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
        ผ่านการรับรองมาตรฐาน SAE J30 : 2012 Fuel Hose Products โดย SMITHERS

2564: ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 895-2561 สำหรับสินค้าสายก๊าซหุงต้ม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
        ผ่านการรับรองเครื่องหมาย "MiT Made in Thailand" สำหรับสินค้าสายยางเชื่อมคู่ (TIS-Series) และสินค้าท่อลม (Compressed Air Hose) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)

2562: ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 โดยสถาบัน SGS / UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา

2561 : ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยสถาบัน SGS / NAC
        ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยสถาบัน SGS / UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา
        ผ่านการรับรองมาตรฐาน IATF 16949:2016 โดยสถาบัน SGS / UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา

        ได้รับรางวัล ''3Rs Award" รางวัลการจัดการของเสียภายในโรงงาน ตามหลัก 3Rs (Reuse, Reduce และ Recycle) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2560: ได้รับรางวัล ''STEM Workforce Towards Thailand 4.0'' จากกระทรวงแรงงาน

        ได้ใบรับรอง "Green Industry" อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2558: ได้รับรางวัล "Thailand Trust Mark" จากกระทรวงพาณิชย์

2557: ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/TS 16949:2009 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา

2556: ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 895-2532 สำหรับสินค้าสายก๊าซหุงต้ม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

2555: ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 1062-2534 สำหรับสินค้าสายเชื่อมคู่ โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

        ได้รับรางวัล "Thailand LEAN Award" ชนะเลิศรางวัลที่ 2

2548: ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ 5ส" ระดับประเทศ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

        ได้รับใบรับรอง "การควบคุมคุณภาพ" จากบริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

2547: ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 58 ผู้ประกอบการดีเด่น จากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

2543: ได้ใบรับรอง Thailand's Brand Certification จากกระทรวงพาณิชย์

2542: ผ่านการรับรองระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 โดยสถาบัน SGS/UKAS ประเทศสหรัฐอเมริกา