ฝ่ายผลิต(ชาย)

ตำแหน่ง พนักงานฝ่ายผลิต *ชาย* จำนวนมาก

 

คุณสมบัติ

-          จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

-          เพศชาย อายุ 18-35 ปี

-          ขยัน อดทน ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-          สามารถทำงานเป็นกะได้

 

อัตรา :

- จำนวนมาก

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงานระยอง)

999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนำคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ :

- สอบถามเพิ่มเติม

 

ติดต่อ :

คุณสุรภาภร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

999 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนำคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

โทร. 038-606000-7 ต่อ 106

Email: sarupaporn@ncr-rubber.com