ยางสั่งทำ ผลิตตามตัวอย่างชิ้นงาน

SEAL-MARK (งานกลึง)
ขึ้นรูปตามชิ้นงานโดยใช้เครื่อง CNC พร้อม Material นำเข้าจากต่างประเทศ ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำMOLD (งานปั้ม) ขึ้นรูปตามชิ้นงานของลูกค้าทุกรูปแบบ