ยางแท่นเครื่องจักร

1. HT-D703 ยางแท่นเครื่องจักร -ส้ม 4”

2. HT-D704 ยางแท่นเครื่องจักร - ส้ม 6”

3. HT-A105 ยางแท่นเครื่องจักร 4” x 2.1/4 x 5/8- HT-A904 ยางแท่นเครื่องจักร 3” x 2.1/4 x 1/2

4. ยางรองแท่นเครื่อง, ยางรองฐานเครื่องจักร, ยางกันกระแทก