ระบบนิวเมตริค

1. PISTON SEAL (ลูกสูบ) DK DP Z8 Z5 PSD PZ MYA

2. ROD SEAL, CUSHION SEAL (กันฝุ่น) EU E8

3. WEARING+BRT (แหวนเทปล่อน)