ระบบไฮดรอลิค

1.U-CUP (ลูกสูบสองชั้น)

2.WIPER (กันฝุ่นขอบยาง, กันฝุ่นขอบเหล็ก)

3.V-PACKING (ตัวกลาง, ตัวอัด, ตัวรอง, ทั้งชุด)

4.L-PACKING (ลูกสูบชั้นเดียว)

5.COMPAC SEAL (DAS-seal)