สัมภาษณ์ผู้บริหารของ NCR Rubber Industry

Insight Variety ช่อง Nation Channel บทสัมภาษณ์ผู้บริหารของ NCR Rubber Industry

รายการ Insight Variety ช่อง Nation Channel (NCR ตอนที่ 2)