สายก๊าซหุงต้ม NCR พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าสายก๊าซหุงต้ม มาตรฐาน มอก. พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อตอกย้ำนโยบายด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals (SDGs)) ด้านการบริโภคและผลิตอย่างยั่งยืน (Responsible consumption and production) ซึ่งส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเปลี่ยนวิธีในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการบริโภคและผลิต

ทั้งนี้เอ็นซีอาร์ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินกิจการมาโดยตลอด และจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสืบไป

สำหรับท่านที่สนใจสินค้าดังกล่าว สามารถสั่งซื้อผ่านทาง www.ncrhose.com หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วไป