สายน้ำมันจุ่มแช่แก๊สโซฮอล์ (R10)

วิดีโอแนะนำสินค้า - สายน้ำมันจุ่มแช่แก๊สโซฮอล์ (R10)

          สำหรับสินค้าของ NCR ที่ได้รับการนิยมและมาแรงในขณะคงจะเป็นในส่วนของสายน้ำมันจุ่มแช่แก๊สโซฮอล์ R10 ตัวนี้เลย

ที่มีความสามารถทนทานต่อน้ำมันทุกประเภทรวมไปถึงน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซลอีกด้วย