สายแก๊สหุงต้ม NCR ที่ YouTuber เลือกรีวิว


ทางช่อง Daddy’s Tipsได้อธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของแก๊สหุงต้มพร้อมกับแนะนำการเลือกใช้สายแก๊สที่ได้คุณภาพต้องมีมาตรฐาน มอก. และคุณสมบัติของสายแก๊สที่ทนต่อการลามไฟ  พร้อมกับในคลิปได้ทำการทดลองเผาสายแก๊ส  เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างระหว่างสินค้าที่ได้รับมาตรฐาน มอก.และสินค้าทั่วไปที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้มียอดวิวจากผู้ที่สนใจเกือบ 150,000วิว คลิปนี้ได้ออนแอร์เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2020 ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณ Daddy’s Tips Channel ที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพ NCR