ออยล์ซีล

1. ซีลขอบยาง ซีลขอบเหล็ก (ใช้กับเพลาหมุน)
Brand : NOK, NATIONAL, SOG, NAK, TORA, CR, NATEC Type : TC, SC, TB, VC, OC, TCN

2. V-RING Type : A, S, L