เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย

หน้าที่งาน :

บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและบัญชีจ่าย

ยื่นแบบภาษีประจำเดือน เช่น ภงด 2,3,53 ภพ.36

งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

คุณสมบัติ :

- ชาย / หญิง อายุ 25 - 38  ปี

ปริญญาตรี  สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีจ่าย

มีความรู้ด้านภาษี

- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Outlook, Power Point ได้ดี

- หากมีประสบการณ์ด้าน Microsoft Dynamics AX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

อัตรา :

1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- รางวัลอายุงาน

- ค่าเล่าเรียนบุตร

- พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

 

ติดต่อ :

คุณปวีณา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

โทร. 0-2622-6992-6 ต่อ 158

Email: paweena@ncr-rubber.com