โอริง และโอริงกล่อง

ยางโอริง : มิล, นิ้ว TYPE : P, G, AS

ยางโอริงแบบชุด : ชุดมิล, ชุดนิ้ว

TYPE : P&G, AS, A, B, C, D

O-RING CORD (ยางตันกลมกันน้ำมันขนาด 1MM - 25MM)กาวต่อโอริง

รับสั่งทำ ผลิตยางโอริง ตามขนาดที่ต้องการ