Bridgestone & NCR Thank you Party 2020


       NCR ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สายไฮดรอลิคและสายน้ำยาแอร์สำหรับรถยนต์ภายใต้แบรนด์บริดจสโตนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Bridgestone Japan ได้จัดงาน Bridgestone & NCR Thank you Party 2020 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27กันยายน 2563ที่ผ่านมา ณ ห้องคันธวาส โรงแรม The Athenee Hotel Bangkok โดยผู้บริหารจากทาง NCR และ PCA ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณลูกค้าคนพิเศษกว่า 20รายจากทั่วประเทศ ที่ได้ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯด้วยดีเสมอมา จนสามารถก้าวฝ่าฟันวิกฤตการณ์เศรษฐกิจจากโควิด-19ช่วงที่ผ่านมาได้อย่างมั่นคง ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของมิตรภาพและเสียงหัวเราะ