NCR มอบทุน วันเด็กแห่งชาติ


เพราะเด็กในละแวกชุมชนของเราในวันนี้ คือ พลเมืองที่จะพัฒนาสังคมของเราในวันข้างหน้า 
      N.C.R. Rubber Industry จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนในชุมชน ซึ่งนำโดยตัวแทนของบริษัทฯเข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดชากผักกูด อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และร่วมชมการแสดงที่สนุกสนานจากน้องๆของทางโรงเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา.