NCR ร่วมพิธีเปิดป้ายห้องประชุม เจริญชัย ณ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม


      เมื่อวันที่ 4ธันวาคม พ.ศ.2563ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหาร N.C.R. Rubber Industry นำโดยคุณสุวัฒน์ บุญบรรดารสุข กรรมการผู้จัดการ และคุณวัฒนา บุญบรรดารสุข ผู้บริหารของ NCBK พร้อมด้วยคุณอุดม ตรมมณีธรรม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คุณเลิศล้ำ ตระกูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) และคณะแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายห้องประชุม "เจริญชัย" ซึ่งทางโรงเรียนวัดชัยชนะสงครามได้ให้เกียรติตั้งชื่อห้องประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการระลึกถึง คุณเจริญชัย บุญบรรดารสุข ประธานผู้ก่อตั้ง NCR ผู้ให้การสนับสนุนอุปถัมป์แก่ทางโรงเรียนฯ และวัดชัยชนะสงคราม (วัดตึก) ด้วยดีเสมอมา

      ทั้งนี้ทาง NCR ได้ร่วมถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม จำนวน 35ทุน ในโอกาสนี้อีกด้วย.