NCR ร่วมวิ่ง Tool-Gether Run 2019 จัดหาทุนซื้อเครื่อง AED


         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บรรดาผู้บริหารและพนักงานของ N.C.R. Rubber Industry พร้อมครอบครัวรวมกว่า 80 ชีวิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 
“Tool Gether Run 2019 วิ่งครั้งนี้ ... มีแต่ได้” 
        ซึ่งจัดโดยชมรมเครื่องมือเครื่องเหล็กแห่งประเทศไทย ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อจัดหาทุนซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED และชุดฝึกการช่วยชีวิตด้วยการทำ CPR มอบให้แก่โรงพยาบาลและโรงเรียนที่ขาดแคลน อีกทั้งการร่วมกิจกรรมของพนักงาน NCR ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการ NCR .. We Strong” ที่ทางบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังและสร้างค่านิยมในการเอาใจใส่สุขภาพของตัวพนักงานเองด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ.