NCR ร่วมแจม TAPMA Family Rally 2019


       เมื่อวันที่ 26-27ตุลาคม 2562ที่ผ่านมา ทางบริษัท N.C.R. Rubber Industry หนึ่งในผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบยาง OEM  ได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม TAPMA Family Rally 2019เส้นทางกรุงเทพฯ-สระบุรี-เขาใหญ่ ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ผลิตชื้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) โดยมีผู้สนจเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงรางวัลถ้วยพระราชทานฯกว่า 50คัน

       ทั้งนี้รายได้จากกิจกรรมส่วนหนึ่งได้นำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญมอบให้แก่โรงพยาบาลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อรักษาผู้ป่วยอีกด้วย.