NCR หน้าบ้านน่ามอง


         เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อเก็บขยะและปรับทัศนียภาพบริเวณหน้าบริษัทฯ ภายใต้โครงการ ‘หน้าบ้านน่ามอง’ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมและเดินทางโดยรอบ