NCR แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19


       เมื่อวันที่ 14พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้สนับสนุนข้าวสาร จำนวน 100ถุง ถุงละ 5กิโลกรัม มอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบความยากลำบาก อันได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19.