NCR แห่เทียนพรรษา จ.ระยอง


        เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ณ วัดชากผักกูด จังหวัดระยอง