NCR คลองถม บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (สำนักงานขายปลีก)

545-547 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100

โทร : 0-2221-4563, 0-2223-0168, 0-2224-3502, 0-2224-3519 แฟกซ์ : 0-2223-0169

LINE ID : @NCRShop

เวลาทำการ : เปิดบริการ จ-ส เวลา 08.30-17.00 น.