Sales Executive ประจำภาคเหนือ

หน้าที่งาน :

- ขายสินค้า BRIDGESTONE  Hydraulic Hose, ท่อยางอุตสาหกรรม NCR ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

- สนับสนุน ประสานงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง ควบคุมดูแล ด้านงานขาย

- เรียนรู้ตลาด สินค้าตนเอง และคู่แข่ง เพื่อพัฒนาสินค้าและทีมงานขาย ของบริษัทฯ

 

คุณสมบัติ :

- ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี

ปวส. - ป.ตรี สาขาช่างกลโรงงาน,ช่างอุตสาหกรรม,บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สามาถวางแผนและบริหารงานของตนเองได้

- ประสบการณ์ 2-3  ปี ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรม

- มีรถยนต์ส่วนตัวและสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด (โซนภาคเหนือ)

 

อัตรา :

1 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 และโซนภาคเหนือ

 

วิธีการสมัคร :

- สมัครด้วยตนเอง

- ส่งใบสมัครทาง E-Mail

 

สวัสดิการ : 

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- ประกันสังคม

- ประกันอุบัติเหตุ

- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

- รางวัลอายุงาน

- ค่าเล่าเรียนบุตร

- พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

- ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยางรถยนต์

- ค่าสึกหรอยานพาหนะ

- ค่าโทรศัพท์

- ค่าน้ำมัน / ค่าทางด่วน

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

- ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง


 

พนักงาน / ผู้ที่สนใจ

สมัครด้วยตนเอง / ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัคร / Email

 

ติดต่อ :

คุณปวีณา : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

69, 71–73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 

โทร. 0-2622-6992-6 ต่อ 158 

Email: paweena@ncr-rubber.com