Welcome NCR Myanmar Dealer VIP Trip 2018


          เมื่อวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ฝ่ายขายและการตลาด NCR ได้จัดกิจกรรมต้อนรับคณะผู้แทนจำหน่ายจากประเทศเมียนม่าร์ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ จังหวัดระยอง และพาท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสร้างความประทับใจและรอยยิ้มแก่ผู้แทนจำหน่ายทุกท่านด้วยดี.